JOUW GEGEVENS, JOUW KEUZE.

Wij respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. We communiceren graag met je op een manier die jij prettig vindt. 

Het Privacy Statement is van toepassing op onze website www.codegeelcommunicatie.nl (de “Website”) en de communicatieactiviteiten die we voor jou doen (de “Diensten”). Zo weet je hoe we gegevens gebruiken, opslaan, beschermen en verwerken, conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG; de “Relevante Wetgeving”). 

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt of gebruik maakt van onze Diensten. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je  ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Gegevens

Om gebruik te maken van onze Diensten gebruiken wij je naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en eventueel een foto of betaalgegevens.

Social media 

Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen in je social media-account. Bij het liken of delen van content via social media stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het (markt)onderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor CODE GEEL. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief

CODE GEEL verstuurt nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van creatieve communicatie projecten, tips voor communicatieadvies en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Dat betekent dat je vooraf toestemming moet geven. Je kunt je ten alle tijden weer afmelden voor de nieuwsbrief. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Zo is toegang tot de gegevens beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben en verklaart hebben de gegevens geheim te houden. Wij bewaren onze gegevens in bekende systemen als GoogleDrive en Dropbox en maken tevens back-ups van de gegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de Diensten die wij leveren, vaak is dat gelijk aan de looptijd van de (opdracht)overeenkomst.

Verwerkers

Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld voor (salaris)administratie, opslag e.d.) delen wij jouw gegevens met onze partners (de “Verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving) conform de gangbare Verwerkersovereenkomst.

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Geen zorgen, wij gebruiken en bewaren geen cookies. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor cookies die alternatieven bronnen, bijvoorbeeld de browser die je gebruikt of de social media accounts waarop je bent ingelogd, gebruiken op het moment dat je onze Website bezoekt.  

Jouw rechten 

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je mag ons daarom altijd vragen om: (a) inzage in jouw gegevens; (b) correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens; (c) een kopie van jouw gegevens; (d) bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; (e) een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; en/of (f) jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken weer in te trekken.