kunstinzicht.

EEN KUNSTEXPOSITIE VOOR EEN VERANDERPROGRAMMA EN FUSIE,
OM GEDRAG TE VISUALISEREN.

Gedrag is abstract en altijd in ontwikkeling. Het einde van het veranderprogramma betekent niet het einde van de gedragsontwikkeling. 

Ter afsluiting van een meerjarig veranderprogramma binnen de Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd, bestaande uit tien projecten, hebben we de behaalde resultaten en geleerde lessen gevisualiseerd in tien kunstwerken. Het veranderprogramma richtte zich op professionaliteit, stakeholdermanagement, identiteit, samenwerking en het nieuwe werken, kwalititeitsmanagement, openbaar bestuur en een nieuwe informatievoorziening.

Samen met kunstenaars ontwierpen de projectleiders kunstobjecten om het ontwerp en bijbehorend gedrag te visualiseren. Abstract gedrag werd hiermee concreet en tastbaar. Elk kunstwerk in de kunstexpositie was uniek voor het project, de intentie van de projectleider, de kunstenaar (in lijn met of juist lijnrecht tegenover de intentie van de opdrachtgever) en de interpretatie van de kijker. Op deze manier stelden we het gedrag en de houding centraal: wat doet kunst, gedrag en verandering met jou?

 

WAAROM CODE GEEL?

“Veranderen is moeilijk. Je moet je bewust worden van je bestaande overtuigingen en wat die betekenen voor je gedrag. Je moet die overtuigingen durven loslaten en je openstellen voor nieuwe inzichten. Wat fijn als iemand je dan helpt met andere ogen te kijken en plezier te hebben in de ruimte die het je geeft. Het was een groot genoegen om met Cherique samen te werken. Haar creativiteit en out-of-the-box denken heeft ons geholpen duurzaam te veranderen.”

Walther Verhoeven
Hoofd Communicatie, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd