Effectief communiceren? Zorg voor een sterk veranderverhaal!

De rol van een krachtig veranderverhaal in jouw organisatieverandering.

Veranderverhalen zijn nog een relatief onbekend begrip in organisatieveranderingen.  In deze blog vertellen we meer over de kracht van een veranderverhaal en hoe dit je helpt bij consistent en effectief communiceren in tijden van verandering.  

Terug naar de basis: het veranderverhaal

Vaker dan eens zien we dat communiceren een doel op zich wordt. We zien dan dat het niet gaat om effectief communiceren en daadwerkelijk relevante inhoud overbrengen op de doelgroep, maar om een taakje af te vinken. ‘Dan hebben we in ieder geval iets gecommuniceerd’, horen we dan. De boodschap komt dan waarschijnlijk niet over op de doelgroep en het is zonde van de tijd en moeite die erin is gestoken. Ergens is deze aanpak erg begrijpelijk. In een veelheid van initiatieven, strategieën, plannen en projecten is het lastig om een heldere boodschap op te stellen. Er ontstaan dan veel ‘losse flodders’. Belangrijke vragen die we onze opdrachtgevers in zo’n situatie vaak stellen zijn dan ook: wat wil je vertellen en waarom? En hoe verhoudt zich dat tot de overkoepelende strategie en initiatief X, Y, Z? 

Wij geloven in veranderverhalen. En dat deze dienen als verbindende factor voor alle communicatie-uitingen. Een veranderverhaal is meer dan alleen een mededeling over veranderingen binnen een organisatie. Het is een narratieve benadering die bedoeld is om medewerkers te betrekken, informeren en inspireren tijdens een veranderingsproces. Het vertelt het verhaal van de verandering, waarom deze nodig is en welke voordelen deze met zich meebrengt voor de organisatie en haar medewerkers. Kortom: een veranderverhaal geeft de koers van een verandering weer en bevat bovenal ‘het waarom’.

Het moet een eerlijk verhaal zijn en de kern van een verandering bevatten, het liefst op 1 A4. Op 1 A4’tje past toch niet alle informatie?, hoor ik je denken. Dat klopt. En dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat het de essentie van de verandering weergeeft, korte en begrijpelijke hoofdlijnen, als voortvloeisel uit de strategie of visie. Deze basis geeft vervolgens richting aan alle verdere communicatie. Het vormt de paraplu voor alle uitingen, als houvast om op terug te vallen. Zo voorkom je losse flodders en kun je effectief communiceren. En het is dus prima als er nog aanvullende stukken zijn met details.  

De kracht van een veranderverhaal 

Een veranderverhaal is belangrijk omdat het een begrijpelijke basis vormt en houvast geeft om effectief te communiceren. Een goed doordacht veranderverhaal kan tal van voordelen opleveren voor een organisatie, waaronder:

  • Vertrouwen: Een helder veranderverhaal verduidelijkt de doelstellingen en verwachtingen van de verandering, waardoor medewerkers de verandering beter begrijpen en accepteren. Het proces van verandering kan onzekerheid en weerstand opwekken en veranderverhalen helpen deze gevoelens te verminderen door context en perspectief te bieden. Naast vertrouwen in de verandering, kan een goed veranderverhaal ook bijdragen aan het vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers, wat essentieel is voor een soepele verandering.
  • Betrokkenheid: Doordat een veranderverhaal een narratieve benadering heeft, kunnen medewerkers zich makkelijker identificeren met een het verhaal dan wanneer er droge feiten en cijfers genoemd worden. Hierdoor voelen medewerkers zich gemakkelijker verbonden en betrokken met de koers die de organisatie op gaat. Ook helpt de narratieve benadering medewerkers om mee te bewegen als de koers, en dus het verhaal gaandeweg lichtelijk verandert. Tijd kan namelijk nieuwe inzichten geven en door dit te benadrukken in je verhaal en medewerkers hierin mee te nemen, blijven ze medewerkers betrokken.
  • Cultuurverandering: Veranderingen gaan vaak gepaard met het veranderen van (een deel) van de cultuur. Veranderverhalen geven richting aan het vormgeven van de nieuwe cultuur door eerlijkheid, transparantie en duidelijke verwachtingen. 

Wat zit er in een goed veranderverhaal?

Effectief communiceren start met een veranderverhaal. Hoe schrijf je een goed veranderverhaal?

  • Inspirerend: Maak gebruik van storytelling. Dit is een krachtige tool om emoties op te wekken. Vertel een verhaal dat de visie van de organisatie en de impact van de verandering op individuele medewerkers belicht. En wees eerlijk: wat weet je wel en wat niet over het nu en de toekomst? Maak het een persoonlijk verhaal, dit zal het tot leven brengen en beter overkomen.
  • Begrijpelijk: Begrijp je doelgroep en pas je taal daarop aan, zodat de informatie concreet wordt en te begrijpen is voor je doelgroep. Voordat je begint met het schrijven van een veranderverhaal, is het van belang om de taal, behoeften, zorgen en verwachtingen van de doelgroep te identificeren. Spreek met medewerkers uit jouw doelgroep om diepgaander inzicht te krijgen. 
  • Activerend: Formuleer een duidelijke en beknopte kernboodschap die de essentie van de verandering vastlegt. Zorg dat je dit aanvult met wat je van je doelgroep verwacht. Welke rol wil je dat medewerkers pakken en hoe wil je dat medewerkers bijdragen aan de verandering? Zorg dat je concrete gedragsvoorbeelden verwerkt in je veranderverhaal die behapbaar zijn. Immers, verandering gebeurt door kleine stappen te zetten. 

Effectief communiceren vraagt tijd en aandacht

Veranderingen zijn complex. Er spelen veel factoren mee en voor elke organisatie geldt een genuanceerde benadering om effectief te communiceren. Hoe de elementen kleur moeten krijgen in je veranderverhaal is afhankelijk van het type organisatieverandering. Het nalaten van effectief communiceren in een veranderingsproces kan in ieder geval leiden tot verwarring, weerstand en zelfs mislukking. Het is van cruciaal belang om tijd en aandacht te besteden aan het creëren van een overtuigend veranderverhaal. Het veranderingsproces kan alleen succesvol zijn als de medewerkers de verandering begrijpen, ondersteunen en zich ervoor inzetten.

Wil je meer weten over hoe je jouw veranderverhaal kunt aanscherpen om effectief te communiceren en hoe je het succesvol kunt overbrengen? Doe mee aan de eendaagse training Veranderverhalen Vertellen.

Scroll naar boven