Gedragsinterventies

Een interventie is een doelbewuste ingreep om een patroon te doorbreken en zo (onbewust) gedrag positief te beïnvloeden en te veranderen. Met creatieve gedragsinterventies dagen we collega’s uit om bewust te reflecteren op het huidige gedrag, en te oefenen met nieuw gedrag. 

Gedragsinterventies zijn er in alle soorten en maten. We bekijken per verandering welke interventies nodig zijn om het gedrag te veranderen. Enkele voorbeelden: 

Gamification

Gamification (spelenderwijs leren) biedt de mogelijkheid om te ervaren en te voelen wat een verandering concreet in de praktijk betekent.  

Hoe werkt bijvoorbeeld een nieuw organisatiemodel? En wat vraagt dat van leidinggevenden en medewerkers? Om een (nieuwe) teamsamenstelling en werkverdeling te ervaren, zetten we gamification in: medewerkers konden in een case de nieuwe inrichting ontdekken en ervaren. Door te spelen met verschillende cases, ontdekten zij het belang van de verandering. 

INNOVATIE CHALLENGE

Hoe activeer je collega’s om daadwerkelijk te gaan innoveren? Wij introduceerden de Innovatie challenge! Collega’s nomineerden ruim 30 innovaties, van nieuwe technologieën tot samenwerkingsvormen of procesverbetering, voor de eerste Innovatieprijs in 2018. Inmiddels jaarlijks helpt de Innovatie challenge de organisatie om innovatie zichtbaar te maken, het belang van innovatie te onderstrepen en innovatief gedrag te stimuleren en belonen.

WEERSTAND & DIALOOG

In dialooggesprekken maken we weerstand bespreekbaar: Wat betekent werken in een nieuw organogram voor jou? Welke zorgen heb je? En wat heb je nodig om mee te kunnen bewegen? Pas als er (gezamenlijk) begrip is van wat de theorie in de praktijk gaat betekenen, kun je met elkaar waardevolle discussies voeren en samen afspraken maken. 

In deze gesprekken maken we ook gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar. Bovendien komt uit deze gesprekken erg waardevolle informatie voor een succesvolle implementatie.  

Heisessie

Soms moet je even het kantoor uit: elkaar in een nieuwe, inspirerende omgeving treffen en uitgedaagd worden om nieuwe vragen te stellen. Op de hei, in een boomhut of ergens anders samenkomen helpt om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te verbeteren. We faciliteren heisessies, visie-strategie brainstorms of design thinking workshops op maat. 

kunstexpositie

Hoe maak je abstracte ontwikkelingen tastbaar en bespreekbaar? Met 10 kunstwerken in een kunstexpositie visualiseerden we de nieuwe visie en ontwikkelingen rondom thema’s als professionalisering en digitalisering. Elk kunstwerk was uniek voor het project, de intentie van de projectleider, de kunstenaar en de interpretatie van de kijker. Het opende het gesprek over ieders bijdrage aan de thema’s professionalisering en digitalisering. 

We maken abstracte materie zichtbaar en concreet met voor jouw organisatie passende en creatieve interventies. 

Kunstobject

TEDx traject

Wat maakt iemand een expert? Om persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren en zo als organisatie te professionaliseren, daagden we medewerkers uit om hun verhaal te doen tijdens een TEDTalk op de rode stip. Het traject stimuleerde (zelf)vertrouwen, kennisdeling en inspiratie. 

Scroll naar boven