Hoe implementeer je een nieuwe organisatiestructuur?

Steeds meer organisaties werken agile omdat ze snel en wendbaar willen zijn. Zo kunnen ze beter meebewegen met interne en externe ontwikkelingen. 

Ook de Politie wil sneller en wendbaarder werken. En ze willen deze nieuwe manier van werken borgen in een nieuwe organisatiestructuur. Maar wat betekent een nieuw organogram voor medewerkers in de praktijk? Hoe veranderen samenwerkingsverbanden, informele netwerken en vergaderstructuren? In het verandertraject van de Politie initieerde CODE GEEL verschillende gedragsinterventies. Belangrijk hierbij was om het werk dat alle medewerkers met liefde en passie doen, te waarderen, het nieuwe organogram te doorleven en actief in gesprek te gaan met elkaar over de betekenis van de verandering.

Trots & Waardering

Terwijl digitalisering een groeiende rol heeft in het werk van de politie op straat, speelt het werk van ICT-collega’s zich vooral achter de schermen af. Het gevoel van trots en waardering wordt vaak impliciet geuit op de werkvloer, terwijl dit van groot belang is voor duurzame betrokkenheid, voldoening en werkgeluk van medewerkers. Door de medewerker centraal te stellen, stimuleer je initiatief, eigenaarschap en ontwikkeling. Dat is de basis voor een agile mindset.

Spelenderwijs ervaren

Met een nieuw organisatiemodel wordt agile werken verankerd in de organisatie. Wat betekent het nieuwe organisatiemodel in de praktijk? Om de teamsamenstelling en werkverdeling te ervaren, zetten we gamification in: zo konden medewerkers in een neutrale case spelen met de nieuwe inrichting. Wat betekent het werken in vak- en resultaatteam? Welke uitdagingen kom je tegen? Hoe organiseer je zelforganisatie? En hoe borg je ketenbrede kennisdeling? Door in een game te spelen met verschillende cases, ontdek en ervaar je het belang van de verandering.

Meedenken & meedoen

In dialooggesprekken vertaalden we de game naar de eigen werksituatie: Wat betekent werken in het nieuwe organogram voor jou? Waar zitten uitdagingen en kansen? Pas als er begrip is van wat de theorie in de praktijk gaat betekenen, kun je met elkaar waardevolle discussies voeren over het wat en hoe. Uiteindelijk wordt de inrichting van een organisatie op de werkvloer bepaald door informele samenwerkingsvormen en (ongeschreven) afspraken. 

In deze gesprekken maakt het veranderteam gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar en halen zij waardevolle informatie op voor een succesvolle implementatie.  

Gedragsverandering

HUIDIG GEDRAG

Waardering

Gamification

Participatie

GEWENST GEDRAG

Agile Mindset

Gamification

Wat is gamification? Bekijk de kracht van gamification voor verandermanagement: zo kunnen medewerkers spelenderwijs wennen aan en oefenen met de gewenste verandering.

CODE GEEL Vlog Innovatiechallenge
Scroll naar boven