Hoe word je een expert?

Steeds meer bedrijven worden digitaler en dat vraagt nieuwe kennis en skills van medewerkers. Hoe stimuleer je medewerkers om (digitaal) expert te worden? Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van alle rijkskantoren en -gebouwen, wilde digitaal professionaliseren. Hoe leid je adviseurs op binnen een nieuw vakgebied? Hoe zorg je ervoor dat mensen zichzelf ontwikkelen tot expert én ook gezien worden als expert? CODE GEEL daagde medewerkers uit om een TED-Talk te geven en faciliteerde, van kennisdeling en werkbezoeken tot spreekvaardigheid en storytelling, inspiratie van binnenuit de organisatie. 

Innovators uitdagen

Wie houdt er wel van een uitdaging? Het Rijksvastgoedbedrijf ging op zoek naar hun innovators, mensen die van nature nieuwsgierig zijn naar vernieuwing, die willen onderzoeken en experimenteren. Mensen die out-of-the-box durven te denken. Door hen te betrekken bij het project en hen een rol te geven als ambassadeur benut je hun veranderenergie om ook andere collega’s te inspireren.

LEREN EN KENNIS DELEN

De collega’s gingen op werkbezoek en verdiepten zich in de theorie. Met verschillende trainingen en workshops werden ze zowel expert op het gebied van slimme (gebouwgebonden) technologieën, ICT en digitalisering als op het gebied van spreken, presenteren en overtuigen. 

Kennisdeling in werkbezoek
CODE GEEL op de rode stip

PODIUM PAKKEN

Ze deelden hun nieuwe ervaringen en kennis eerst (informeel) met kleine groepjes collega’s. Ze beantwoordden hun vragen en gingen het gesprek aan. Zo groeiden ze in hun rol als expert, ter voorbereiding op een intern TEDx event. Door medewerkers te positioneren, te helpen leren en een podium te geven, stimuleren we inspiratie en kennisdeling binnen de organisatie.

Gedragsverandering

HUIDIG GEDRAG

POSITIONEREN

Leren

DELEN

NIEUW GEDRAG

EXPERTS

kennis delen

Bekijk hoe we het Rijksvastgoedbedrijf hielpen om intern kennis te delen met behulp van een TEDx-traject om zo de organisatie te professionaliseren. 

Scroll naar boven