Alleskunner in balans: dit is CODE JUUL

“Oprechte communicatie zorgt voor verbinding waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten.”

Verandercommunicatie is voor haar elke dag anders. Ze duikt diep de inhoud van een organisatieverandering in, of bewaakt juist het proces. Als trainer en facilitator voelt ze naadloos de groep aan en springt in waar nodig. Met een scherp oog voor vormgeving ontwerpt ze een game, infographic of video. Als collega’s waarderen we haar rake vragen, lekkere koffies en haar specialiteit: gelijkwaardige samenwerking. In het verhaal over ons lees je dat ze ‘verbindt met open communicatie’. Dit is Juul!

Open communicatie

“Ik geloof dat openheid voor verbinding zorgt, en ik probeer bij te dragen aan een sfeer waarin dat kan gebeuren. Door zelf een open blik te hebben en door oprechte vragen te stellen, zonder oordeel. Openheid betekent voor mij dat je op een respectvolle manier zegt wat je bedoelt en wat je nodig hebt. Zo kan het gesprek op een gelijkwaardige manier gaan over waar het echt over moet gaan.

Dat probeer ik toe te passen, uiteraard in verandercommunicatie, maar eigenlijk in alle menselijke interacties. Of het nu een gesprek bij de koffie is, een mail of het faciliteren van een sessie. Als de ander voelt dat communicatie oprecht is, zonder dubbele agenda, ontstaat er ruimte voor een prettige gesprekssetting, waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Daar geloof ik in. Het zorgt voor een fijne ervaring en dat verbindt mensen of groepen.”

verandercommunicatie specialist Juul

De vraag achter de vraag

“Ik ben altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Als facilitator vind ik het boeiend om door te prikken naar waar het schuurt. Door te vragen naar gevoel of oorzaak, zodat echt de kern op tafel komt. Voor deelnemers kan het best lastig zijn om zich kwetsbaar op te stellen en hun pure emoties uit te spreken. Een angst kan zijn dat iemand vervolgens niet begripvol reageert. Hierin kan ik helpen door een veilige sfeer te creëren en zwaardere onderwerpen af te wisselen met luchtigere thema’s.” 

“ALS JE KUNT ACCEPTEREN DAT ALLES VERANDERT, GEEFT DAT GEEN STRESS, MAAR PEACE OF MIND.”

VERANDERING EN STABILITEIT

“Verandering is complex, dat zien we in ons werk vaak genoeg. Ik snap heel goed dat mensen verandering lastig vinden. Het is mijn werk en mijn vak, maar ik loop zelf ook nog heel vaak tegen mijn eigen weerstand op. Mijn grootste les daarin is de acceptatie dat verandering continu is. Je streeft snel naar een soort eindpunt: dán is het klaar en dán kan ik weer verder met het één of ander. Maar verandering eindigt niet. En dat is ook goed, want je leert ervan en het houdt je werk of leven dynamisch. Dus als je leert accepteren dat alles verandert, geeft dat geen stress, maar peace of mind. Dat geeft weer ruimte om er de lol van in te zien! Verandering zien als constante – hoe lastig dat soms ook is – maakt het haast weer stabiel.”

“IK BEN ALTIJD EEN BEETJE VAN BEIDE: DE INHOUD EN HET PROCES, HET CONCRETE EN HET ABSTRACTE.”

AFWISSELING

“Door het projectmatige werk van Code Geel heb ik veel verschillende werkzaamheden. Ik ben altijd ‘een beetje van beide’: de inhoud en het proces, het concrete en het abstracte. Ik vind het leuk om steeds te werken aan nieuwe projecten, met nieuwe organisaties en collega’s. Zo leer ik ook steeds beter wat bij mij past en waar ik energie van krijg.

Trainen en faciliteren is bijvoorbeeld iets dat ik graag doe. In zo’n training of sessie zoek ik graag de samenwerking op met de groep, om inzichten te delen en van elkaar te kunnen leren. Het leukste aan mijn werk als trainer is het zien van de positieve energie bij anderen, als de training of sessie effectief blijkt.

Projectmanagementrollen passen me ook goed: coördineren, het bewaren van overzicht, het bewaken van het proces en met een team naar een concreet doel toewerken, zijn dingen die me energie geven. Ik houd ervan als alle puzzelstukjes in elkaar passen.

Ik wissel het graag af met projecten waar ik ook binding met de inhoud heb en waar ik van een inhoudelijk taai stuk een communiceerbare boodschap kan maken. Bijvoorbeeld met een goede infographic. Ik vind het leuk om te zoeken naar hoe het visueel kan, en om iets zelf te maken. De combinatie van inhoud en vorm zorgt ervoor dat ik geïnspireerd ben en blijf. Ik wil de ene dag meer de diepte in, de andere dag meer coördineren, en dan weer trainen en faciliteren.”

"Verandercommunicatie geeft wat niet tastbaar is een plek."

VERANDERCOMMUNICATIE

“Het klinkt cliché, maar verandercommunicatie is voor mij het smeermiddel bij  een organisatieverandering. Vaak wordt er in eerste instantie alleen gesproken over tastbare dingen, bijvoorbeeld het nieuwe IT-systeem of de nieuwe werkwijze, want dat is concreet, dat zien en voelen mensen.

Verandercommunicatie richt zich op wat niet tastbaar is, maar er wel is: gevoelens en emoties. We kijken naar wat er soepel loopt en wat stroef, en dan naar waarom het stroef loopt. Vervolgens zoeken we een vorm of interventie om er woorden of beelden aan te geven, passend bij de organisatie. Het vraagt om open en eerlijke gesprekken, en die vragen weer om een veilige sfeer. Ik zie het als mijn rol om die sfeer te creëren en de juiste vragen te stellen.”

CODE JUUL

“Tijdens mijn studie Communicatie heb ik veel aspecten van het vak geleerd. Wat mij aansprak, was juist dat zachte gedeelte van communicatie, waar ik toen nog geen woorden aan kon geven (en dat vind ik nog steeds wel eens lastig). Het is het deel van interne communicatie dat zich richt op mensen; dat wat mensen helpt dezelfde kant op te bewegen. Dat vond ik bij CODE GEEL: geen trucjes, maar echte verandering. Verandercommunicatie is maatwerk. Niets is van de ene organisatie op de andere te plakken. Er is geen standaard checklist, en dat maakt elke dag anders.”

Scroll naar boven