5 Creatieve interventietechnieken voor verandering

Interventies uit onze praktijk die verandering effectiever, blijvender én leuker maken

Communicatie is meer dan een poster met een lekkere slogan. De mogelijkheden zijn zo breed als je creativiteit. Door te verrassen met een nieuwe invalshoek, blijft jouw boodschap hangen. Door de sleur van wat gewoon is te doorbreken, ontstaat er ruimte voor verandering. Denk bijvoorbeeld eens aan een game, of een foutenfeest. Vijf voorbeelden van interventietechnieken uit onze praktijk, die ook jouw organisatie kunnen helpen veranderen:

1. Foutenfeest

“Van fouten kun je leren” is met recht een cliché. Want het is echt zo. Voor de Politie organiseerden we een heus foutenfeest. Geen contradictio in terminis, want fouten kunnen heel waardevol zijn. Daarvoor moet je er wel over durven praten, en daar is een cultuur van kwetsbaarheid voor nodig.

In deze interventietechniek ervaren leidinggevenden eerst zelf hoe het voelt om hun fouten te delen, voordat ze dat van medewerkers verlangen. Om kwetsbaarheid te vragen van iemand anders, moet je immers eerst zelf het goede voorbeeld geven. Zet de discolampen aan en vier hoe jullie samen groeien!

2. Gamification

Je ziet het bordspel gemaakt voor Douwe Egberts voor het interventieplan gamification. Het ziet eruit als schoteltjes op een geruit tafelkleed. Ze zijn genummerd en vormen een spiraal naar het midden toe: daar ligt de strategie

Gamification is het gebruiken van spel-elementen in andere contexten. Het maakt leren leuker én productiever. Deze interventiestrategie geeft je de kans om nieuwe vaardigheden te oefenen buiten de context van het dagelijkse werk. Als je die kennis of vaardigheden vervolgens vertaalt naar je bedrijf, kijk je met een andere blik naar het werk en naar je eigen rol hierin.

Voor Douwe Egberts ontwikkelden we een bordspel om de interne strategie “Brengt bij elkaar” eigen te maken en collega’s beter te leren kennen. Spelers werden uitgedaagd met koffie- en theevragen over productkennis, maar ook met gedragsvragen over de implementatie van de nieuwe strategie. Leidinggevenden speelden het spel zelf met hun medewerkers. Zo bracht het spel ook letterlijk mensen ‘bij elkaar’.

3. Kunstexpositie

Wat doe je als een project is afgelopen? Hoe zorg je dat de boodschap blijft hangen en niet ‘uit het oog en uit het hart’ gaat? Zet je een afrondend bericht op intranet? Hang je een foto naast het koffiezetapparaat? Ter afsluiting van 10 veranderprojecten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd richtten wij een kunstexpositie in. Samen met lokale kunstenaars werd voor ieder project een kunstwerk gecreëerd. Het MT opende de expositie met een rondleiding en ging in gesprek met projectleiders en kunstenaars. 

De voordelen van deze interventiestrategie zijn dat de kunstwerken blijvend zichtbaar zijn, en dus blijven herinneren aan het project. Ze geven gespreksstof en zijn op verschillende manieren te interpreteren. Dat paste goed bij de abstracte thema’s van de verandering, zoals ‘professionaliteit’ en ‘kwaliteitsmanagement’. Zo kan iedereen erover in gesprek blijven met collega’s en vorm geven aan wat bijvoorbeeld ‘professioneel gedrag’ voor hem of haar betekent.

4. Innovatiechallenge

De challenge is bij uitstek een interventieplan om een spotlight te richten op voorbeelden die jij graag ziet in je organisatie: duidelijk schrijven, meer bewegen, targets halen, verzin het maar. Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg ons om innovatief gedrag te promoten binnen hun organisatie. Wij riepen de Innovatiechallenge in het leven.

Collega’s nomineerden innovatieve projecten voor de Innovatieprijs. Sinds de eerste uitreiking in 2018, helpt de Innovatiechallenge elk jaar om innovatie zichtbaar te maken, het belang van innovatie te onderstrepen en innovatief gedrag te stimuleren en belonen.

CODE GEEL Innovatieruimte

5. TED-Talk

Hoe motiveer je collega’s om experts te worden? Hoe stimuleer je interne kennisdeling? Bij het Rijksvastgoedbedrijf gebruikten wij een TEDx-traject als interventieplan. Collega’s verdiepten zich eerst in een nieuw vakinhoudelijk onderwerp, door werkbezoeken, trainingen en workshops. Ze deden nieuwe kennis op van inhoudelijke thema’s en oefenden storytelling en presentatievaardigheden.

In de tweede stap deelden ze hun kennis met collega’s en oefenden zo het overbrengen van deze kennis. De grote finale was een intern TEDx-event. Op het podium voelen sprekers zich een expert en worden door collega’s zo gezien. De interventie stimuleerde de interne kennisdeling.

Scroll naar boven